Vezetőség

Gáspárné Zsolnai Zsuzsanna

Magyar-német-orosz szakos tanár. 2008-tól igazgatója az iskolának, melynek diákja, tanára, majd kilenc éven át igazgatóhelyettese is volt.

Bartha Gábor

Történelem-angol szakos tanár. Igazgatóhelyettesként elsősorban a nappali tagozatos tanulók ügyeivel, valamint az érettségik bonyolításával foglalkozik.

Mórné Tóth Gabriella

Történelem-német-orosz szakos tanár. Egykori diákunk az ELTE-n diplomázott, 1982 óta tanára iskolánknak. 2000-től dolgozik igazgatóhelyettesként. Nappali tagozatos tanulóink elsősorban a tanulmányi versenyek felelőseként ismerik. A levelező tagozat vezetője.


Tanáraink

Antalovits Dániel

Biológus-biológia tanár. Egykori diákunk 2008 óta tanít biológiát iskolánkban.

Bánhidi Zoltán

Angol nyelvet tanít 2011-től iskolánkban.

Barczi Péter

Matematika-fizika szakos tanár. "Nagylajosos" érettségije után diplomáját 1997-ben, a szegedi JATE-n szerezte. 2007-től tanít gimnáziumunkban.

Bartos Gyöngyi

Angol-orosz szakos tanár.

Bukitsné Derhán Ilona

Egykori diákunk matematika-földrajz szakon végzett a szegedi JATE-n. Később számítástechnika tanári diplomát szerzett. 2008-tól tanít iskolánkban.

Fodorné Simon Veronika

Magyar-német szakos tanár. 1988-ban diplomázott a szegedi József Attila Tudományegyetemen. A Kaposvári Egyetemen fejlesztő biblioterapeuta képzettséget szerzett. 2018 óta tanít újra iskolánkban, melynek egykor diákja is volt.

Holnthoner Aurélia

Angol szakos tanár. Először a volt Szombathelyi Főiskolán, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett diplomát. 2000 óta tanít az iskolánkban.

Huszti Eszter

Német-olasz szakos tanár. 2012-től német nyelvet tanít iskolánkban.

Jáger Amália

Történelem-latin-angol szakos tanár. A történelem munkaközösség vezetője.

Kecskés Zoltán

Kémia-számítástechnika szakos tanárként diplomázott a Veszprémi Egyetemen, 1997-ben. Később médiaismeret tanári diplomát szerzett.

Kissné Szabó Ágota

Magyar-történelem-könyvtár szakos tanár. Volt diákunk 2011 óta tanít a gimnáziumban.

Koltay Eszter

Testnevelés szakos tanár.

Kövécs Mátyás

Testnevelés szakos tanár.

Loblerné Enyedi Zsuzsanna

Vizuális és környezetkultúra szakos tanár és média pedagógus.

Marton Éva

1994 óta az iskola tanára, német nyelvet és etikát tanít.

Medvegyné Huszár Márta

Angol szakos tanár. 1995-től tanít iskolánkban.

Miltényi Attila

Biológia-földrajz szakos tanár. Iskolánk egykori diákja. 2016-tól tagja a gimnázium tantestületének.

Nagy Attila

Magyar szakos tanár. Egykori diákunk 2012-től tagja iskolánk tantestületének.

Nagy Judit

Matematika-fizika szakos tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. 2012-től tagja iskolánk tantestületének.

Nagy Veronika

Történelem-német szakos tanár. Diplomáját a JPTE-n szerezte, ahol turizmuszervező és idegenforgalmi menedzser szakokat is végzett. Iskolánkban 1997 óta tanít. Városunk lakói ritmikus sportgimnasztika edzőként is ismerik.

Németh Attila

Testnevelő tanár. 2010 óta tanít iskolánkban.

Németh Brigitta

Informatikus könyvtáros, végzettségét könyvtárostanár illetve információ és tudásmenedzser szakirányon szerezte. 2019. óta iskolánk könyvtárosa.

Pataki Ágnes

Matematika-technika szakos tanár, diplomáját az ELTE-TTK-n szerezte. 1993 óta tanít iskolánkban. Osztályfőnök, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője.

Pinezits Helga

Magyar szakos tanár. Ő is gimnáziumunk tanárként visszatérő egykori diákja, 1998-tól tanít iskolánkban. A humán tudományi munkaközösség és a közalkalmazotti tanács vezetője.

Simonné Baranyai Zsuzsanna

Matematika-fizika szakos tanár. Diplomáit a pécsi, illetve a debreceni tudományegyetemen szerezte. 2009-től tanít iskolánkban.

Szabó Péter

A Testnevelési Egyetemen szerezte testnevelő tanári diplomáját. Gyógytestnevelő, tenisz szakedző. 1993-tól tanít gimnáziumunkban.

Szeltner Anita

Testnevelő tanár.

Szikszainé Pallósi Patrícia

Magyar nyelv és irodalom – német szakos tanár. Iskolánkban érettségizett, diplomáját a József Attila Tudományegyetemen szerezte 1996-ban. 2009-től tanít a gimnáziumban.

Szinetárné Márkus Teréz

Biológia-kémia szakos tanár. Az ELTE-n diplomázott 1984-ben. 1993 óta tanít gimnáziumunkban. A közalkalmazotti tanács és a kémia szakkör vezetője, az adriai biológia terepgyakorlatok szervezője.

Takács Zsolt

Matematika-fizika szakos tanár. 1984-ben diplomázott az ELTE-n. Gimnáziumunk egykori tanulója 1986 óta tanára iskolánknak.

Tar Patrícia

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár. A SÉTA-program iskolai vezetője.

Valaska Ferdinánd

Matematika-fizika szakos tanár. "Nagylajosos" öregdiák, 2007-től tanít iskolánkban.

Vargáné Tóth Ágnes

Német-orosz szakos tanári diplomáját 1990-ben szerezte az ELTE-n. 1999 óta tanít német nyelvet ginmnáziumunkban, ahol középiskolai tanulmányait is végezte.

Dr. Vigné Csordás Rita

Történelem-földrajz szakos tanár. 1991-ben végzett a szegedi JATE-n, 1992 óta tanít iskolánkban.


Óraadó tanáraink

Gadányiné Illés Mária

Német szakos tanár

Hollósi András

Informatika szakos tanár

Horváth Judit

Német nyelv szakos tanár


Horváth Norbert

Matematika szakos tanár

Kecskés Eszter

Ének-zene szakos tanár

Marosán Ottó

Informatika szakos tanár


Módos Tibor

Matematika-fizika szakos tanár

Nagy Molnár Edit

Német nyelv szakos tanár

Németh Andrea

Dráma pedagógus


Putz Anikó

Fizika szakos tanár

Tőke Gábor

Informatika szakos tanár


Oktatást segítő munkatársak

Lázár Kitti

Gazdasági ügyintéző

Szabó Ferencné

Iskolatitkár

Tolvaj Péter

Rendszergazda