Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium


Elkészült a Digitális naplónk:Az alábbiakban felsorolt dokumentumok megnyitásához vagy letöltéséhez kattintson azok nevére!

Az iskola alapdokumentumai

Aktuális dokumentumok


A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium közzétételi listája 


Közzétételi listák

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 

2.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

letöltés 

3.

Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

Az intézményben igénybe vehető étkezés mindenkori díját a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ mint az iskolai étkeztetést ellátó szervezet határozza meg. Az intézmény tandíjat nem szed, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írt elő szabályzataiban.

 

 

 

 

 letöltés

4.

Az intézmény nyitvatartásának rendje, jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola szorgalmi időben reggel 7:00 órától 19.00 óráig van nyitva. Az iskola a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelem alapján – az igazgató ad engedélyt.

letöltés

letöltés

letöltés

letöltés

 

5.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 

6.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 

7.

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 

8.

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 

9.

Az érettségi vizsgák évenkénti átlageredményei

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

10.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 letöltés

11.

A hétvégi házi feladat szabályai, az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Az iskolai beszámoltatás, számonkérés szabályai

12.

Az osztályozó vizsgák követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

 

 letöltés 

 

 

13.

Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 letöltés

 Utoljára módosítva: 2017/07/31 12:12