Érettségi

Tisztelt érdeklődők!

Gimnáziumunk a 2019. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban is fogadja külsős, iskolánkkal tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését.

Az érettségi vizsgára való jelentkezés határideje: 2019. február 15.

A tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők számára a jelentkezés ideje:

2019. február 11-15., 8:00 – 16:00

Helyszíne: Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, igazgatóhelyettesi iroda.

Kérjük a vizsgára jelentkezőket, hogy a következő dokumentumokat hozzák magukkal: személyi igazolvány, lakcímkártya, középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, illetve érettségi törzslap kivonat, amennyiben pótló vagy javító vizsgáról van szó.

Tájékoztatjuk a vizsgára jelentkezőket, hogy azok, akik nem rendelkeznek középiskolai tanulói jogviszonnyal, vizsgadíjat kötelesek fizetni. Ez alól kivételt képeznek azok a vizsgázók, akik a tanulói jogviszonyuk alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt sikertelen érettségi vizsgát tettek, ezért első javító, illetve pótló vizsgát tesznek.

A 2019. tavaszi vizsgaidőszakban a vizsgatárgyanként fizetendő vizsgadíjak a következőképpen alakulnak:

Középszint Emelt szint
22 000,- Ft 37 000,- Ft

Amennyiben a vizsgára jelentkezéssel kapcsolatban további kérdéseik vannak, keressék Bartha Gábor igazgatóhelyettest a 94/505-739-es telefonszámon.

Az érettségiről további információkat ezen az oldalon kaphat.

Fizika középszint szóbeli érettségi kísérletei


I. Mechanika

1. Mikola-csőben lévő buborék mozgásának vizsgálata
2. Rugalmas ütközés tanulmányozása rugós ütközőkkel ellátott kiskocsik segítségével
3. Rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének tömegfüggése
4. Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével a merev testre ható forgatónyomatékok és az egyszerű emelők működési elvének tanulmányozása
5. Úszás, lebegés, elmerülés bemutatása Cartesius-búvár segítségével
6. Segner-kerék forgásának vizsgálata

II. Hőtan

7. Golyó és lyuk hőtágulása
8. A gáz térfogata és nyomása közti összefüggés tanulmányozása állandó hőmérsékleten
9. Szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő átalakulásának tanulmányozása

III. Elektromosság

10. Sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás elvének tanulmányozása különböző anyagok segítségével
11. Soros és párhuzamos kapcsolás tanulmányozása áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével
12. Árammal átjárt vezető egyenes szakaszának környezetében a vezető mágneses terének szerkezetésnek vizsgálata iránytű segítségével
13. Vasmagos tekercs és mágnesek segítségével az elektromágneses indukció jelenségének vizsgálata

IV. Optika

14. Üveglencse fókusztávolságának megmérése
15. A fényelektromos jelenség értelmezése

V. Atomfizika, magfizika

16. Bomlási sort bemutató grafikon elemzése
17. A természetes eredetű sugárforrásokat bemutató kördiagram elemzése
18. Különböző anyagok lángfestése

VI. Gravitáció, csillagászat

19. A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga lengésidejének mérésével
20. Kepler 3. törvényének igazolása