Érettségi

A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai


Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2018. május 4., 8.00
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2018. május 7., 8.00
matematika matematika 2018. május 8., 8.00
történelem történelem 2018. május 9., 8.00
angol nyelv angol nyelv 2018. május 10., 8.00
német nyelv német nyelv 2018. május 11., 8.00
informatika - 2018. május 14., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2018. május 14., 14.00
biológia biológia 2018. május 15., 8.00
társadalomismeret - 2018. május 15., 14.00
ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak 2018. május 16., 8.00
- informatika 2018. május 17., 8.00
belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 2018. május 17., 14.00
kémia kémia 2018. május 18., 8.00
földrajz földrajz 2018. május 18., 14.00
fizika fizika 2018. május 22., 8.00
- vizuális kultúra 2018. május 22., 14.00
francia nyelv francia nyelv 2018. május 23., 8.00
- filozófia 2018. május 23., 14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. május 24., 8.00
- mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2018. május 24., 14.00
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2018. május 25., 8.00
gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 2018. május 25., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28., 8.00

A 2018. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák


Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
szóbeli vizsgák - 2018. június 7-14.
- szóbeli vizsgák 2018. június 18-29.

A táblázat nyomtatható (PDF) formátumban ide kattintva tölthető le.


Fizika középszint szóbeli érettségi kísérletei


I. Mechanika

1. Mikola-csőben lévő buborék mozgásának vizsgálata
2. Rugalmas ütközés tanulmányozása rugós ütközőkkel ellátott kiskocsik segítségével
3. Rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének tömegfüggése
4. Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével a merev testre ható forgatónyomatékok és az egyszerű emelők működési elvének tanulmányozása
5. Úszás, lebegés, elmerülés bemutatása Cartesius-búvár segítségével
6. Segner-kerék forgásának vizsgálata

II. Hőtan

7. Golyó és lyuk hőtágulása
8. A gáz térfogata és nyomása közti összefüggés tanulmányozása állandó hőmérsékleten
9. Szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő átalakulásának tanulmányozása

III. Elektromosság

10. Sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás elvének tanulmányozása különböző anyagok segítségével
11. Soros és párhuzamos kapcsolás tanulmányozása áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével
12. Árammal átjárt vezető egyenes szakaszának környezetében a vezető mágneses terének szerkezetésnek vizsgálata iránytű segítségével
13. Vasmagos tekercs és mágnesek segítségével az elektromágneses indukció jelenségének vizsgálata

IV. Optika

14. Üveglencse fókusztávolságának megmérése
15. A fényelektromos jelenség értelmezése

V. Atomfizika, magfizika

16. Bomlási sort bemutató grafikon elemzése
17. A természetes eredetű sugárforrásokat bemutató kördiagram elemzése
18. Különböző anyagok lángfestése

VI. Gravitáció, csillagászat

19. A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga lengésidejének mérésével
20. Kepler 3. törvényének igazolása