Érettségi

Tisztelt érdeklődők!

Gimnáziumunk a 2021/22. őszi érettségi vizsgaidőszakban nincs kijelölve érettségi vizsgaintézménynek.

A kijelölt intézmények listája:

OM azonosító Vizsgaszervező intézmény neve Vizsgaszervező intézmény irányító száma Vizsgaszervező intézmény városa Vizsgaszervező intézmény címe
036733 ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9700 Szombathely Bolyai János utca 11.
036729 Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium 9700 Szombathely Aréna utca 10.
203062/015 Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum 9700 Szombathely Rohonci út 1.

Fizika középszint szóbeli érettségi kísérletei


I. Mechanika

1. Mikola-csőben lévő buborék mozgásának vizsgálata
2. Rugalmas ütközés tanulmányozása rugós ütközőkkel ellátott kiskocsik segítségével
3. Rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének tömegfüggése
4. Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével a merev testre ható forgatónyomatékok és az egyszerű emelők működési elvének tanulmányozása
5. Úszás, lebegés, elmerülés bemutatása Cartesius-búvár segítségével
6. Segner-kerék forgásának vizsgálata

II. Hőtan

7. Golyó és lyuk hőtágulása
8. A gáz térfogata és nyomása közti összefüggés tanulmányozása állandó hőmérsékleten
9. Szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő átalakulásának tanulmányozása

III. Elektromosság

10. Sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás elvének tanulmányozása különböző anyagok segítségével
11. Soros és párhuzamos kapcsolás tanulmányozása áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével
12. Árammal átjárt vezető egyenes szakaszának környezetében a vezető mágneses terének szerkezetésnek vizsgálata iránytű segítségével
13. Vasmagos tekercs és mágnesek segítségével az elektromágneses indukció jelenségének vizsgálata

IV. Optika

14. Üveglencse fókusztávolságának megmérése
15. A fényelektromos jelenség értelmezése

V. Atomfizika, magfizika

16. Bomlási sort bemutató grafikon elemzése
17. A természetes eredetű sugárforrásokat bemutató kördiagram elemzése
18. Különböző anyagok lángfestése

VI. Gravitáció, csillagászat

19. A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása fonálinga lengésidejének mérésével
20. Kepler 3. törvényének igazolása